2021/1895 Stageway Teater AS

Klager/part: Stageway Teater AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021/1895
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 15.10.2021
Avsluttet: 28.06.2022
Status: Avgjort