2021/1903 Jubel Event AS

Klager/part: Jubel Event AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021-1903
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 18.10.2021
Avsluttet: 22.06.2022
Status: Avgjort