2021/1914 Europafilm AS

Klager/part: Europafilm AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 19.10.2021
Avsluttet: 16.01.2023
Status: Avgjort