2021/1916 Åkerbæret AS

Klager/part: Åkerbæret AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1916
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 19.10.2021
Avsluttet: 22.08.2022
Status: Avgjort