Gå til innhold

2021/1973 Bjørgvin Bluesklubb

Klager/part: Bjørgvin Bluesklubb
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangør 1. januar – 30. juni 2021
Regelverk: Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 12.11.2021
Avsluttet: 09.12.2021
Status: Avgjort