2021/2046 Harstad Kulturhus AS

Klager/part: Harstad Kulturhus AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 2046
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 22.11.2021
Avsluttet: 23.05.2022
Status: Avgjort