2021/2061 Dalane Event AS

Klager/part: Dalane Event AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 23.11.2021
Avsluttet: 31.10.2022
Status: Avgjort