Gå til innhold

2021/2110 Backline Voss AS

Klager/part: Backline Voss AS
Saksdokument: Avgjerda til Klagenemnda i sak 2021/2110
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangør 1. april - 30. juni 2021
Regelverk: Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 26.11.2021
Avsluttet: 15.09.2022
Status: Avgjort