2021/2144 Backline Voss AS

Klager/part: Backline Voss AS
Saksdokument: Avgjerda til Klagenemnda i sak 2021/2144
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangør 1. november 2021 til 28. februar 2022
Regelverk: Forskrift av 1. oktober 2021 nr. 2923 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 06.12.2021
Avsluttet: 15.09.2022
Status: Avgjort