2021/2145 Daniel M. Johansson

Klager/part: Daniel M. Johansson
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021/2145
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. januar – 31. mars 2021
Regelverk: Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 06.12.2021
Avsluttet: 16.06.2022
Status: Avgjort