2021/0459 Tysvær Kommunale Kino

Klager/part: Tysvær Kommunale Kino
Saksdokument: 2021 459 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 5. mars - 30. april
Regelverk: Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mars-april)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 25.02.2021
Avsluttet: 26.04.2021
Status: Avgjort