2021/057 Yggdrasil Teater AS

Klager/part: Yggdrasil Teater AS
Saksdokument: 2021 57 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Saken returneres til Kulturrådet for ny behandling
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 12.01.2021
Avsluttet: 15.02.2021
Status: Avgjort