2021/0588 Haugesund kino og konserthus KF

Klager/part: Haugesund kino og konserthus KF
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse 2021/588
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mars-april)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 18.03.2021
Avsluttet: 04.05.2021
Status: Avgjort