Gå til innhold

2021/688 Flire AS

Klager/part: Flire AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse sak 2021/688
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører september
Regelverk: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 16.04.2021
Avsluttet: 25.05.2021
Status: Avgjort