2021/0717 Norsk Filmdistribusjon AS

Klager/part: Norsk Filmdistribusjon AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/717
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 20.04.2021
Avsluttet: 30.08.2021
Status: Avgjort