Gå til innhold

2021/0718 Aasmund Nordstoga

Klager/part: Aasmund Nordstoga
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 718
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 22.04.2021
Avsluttet: 18.05.2021
Status: Avgjort