2021/0088 City of Friends AS

Klager/part: City of Friends AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 20.01.2021
Avsluttet: 23.02.2021
Status: Trukket