2021/0958 Festningen AS

Klager/part: Festningen AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/958
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 01.06.2021
Avsluttet: 19.05.2022
Status: Avgjort