2021/098 Staua Produksjoner AS

Klager/part: Staua Produksjoner AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse 2021/98
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 22.01.2021
Avsluttet: 22.03.2021
Status: Avgjort