2021/0980 Countryartists International AS

Klager/part: Countryartists International AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 07.06.2021
Avsluttet: 30.08.2021
Status: Avgjort