Gå til innhold

2021/686 Blomsterkraft AS

Klager/part: Blomsterkraft AS
Saksdokument: Offentlig versjon av klagenemndas avgjørelse i sak 2021/686
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 16.04.2021
Avsluttet: 29.06.2021
Status: Avgjort