2022/0575 Jens Borge

Klager/part: Jens Borge
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 28.03.2022
Avsluttet: 06.10.2022
Status: Avgjort