2022/1181 Hansagarden AS

Klager/part: Hansagarden AS
Saksdokument: 2022 1181 5 A
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. november 2021 til 28. februar 2022
Regelverk: Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 05.09.2022
Avsluttet: 23.01.2023
Status: Avgjort