2022/1279 Rent Event Drift AS

Klager/part: Rent Event Drift AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1279
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 08.09.2022
Avsluttet: 03.05.2023
Status: Avgjort