2022/1389 Festningen AS

Klager/part: Festningen AS
Saksdokument: 2022 1389 14 2022 1389 9 Klagenemndas Avgjørelse Til Publisering
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjonsordning for kulturarrangører
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 13.09.2022
Avsluttet: 15.05.2023
Status: Avgjort