2022/1409 Dirty Old Town Aktiesælskab AS

Klager/part: Dirty Old Town Aktiesælskab AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 11.10.2022
Avsluttet: 23.05.2023
Status: Avgjort