2022/1423 Teatro AS

Klager/part: Teatro AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2022 1423
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 14.10.2022
Avsluttet: 25.05.2023
Status: Avgjort