2022/1644 Motormouth AS

Klager/part: Motormouth AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangør 1. januar – 30. juni 2021
Regelverk: Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 24.11.2022
Avsluttet: 24.11.2022
Status: Trukket