2022/1656 SHAKERS KRISTIANSAND AS

Klager/part: SHAKERS KRISTIANSAND AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangør 1. november 2021 til 28. februar 2022
Regelverk: Forskrift 8. mars 2022 nr. 345 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 30.11.2022
Avsluttet: 03.05.2023
Status: Avgjort