2022/386 Snurr Film AS

Klager/part: Snurr Film AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0386
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 5. mars - 30. april
Regelverk: Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mars-april)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 14.03.2022
Avsluttet: 16.11.2022
Status: Avgjort