2022/743 Eventlederne AS

Klager/part: Eventlederne AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0743 (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 11.05.2022
Avsluttet: 03.10.2022
Status: Avgjort