2022/0816 Jan Lindvik Teaterproduksjon

Klager/part: Jan Lindvik Teaterproduksjon
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0816
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 23.05.2022
Avsluttet: 06.12.2022
Status: Avgjort