2022/857 Radar Booking

Klager/part: Radar Booking
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/857
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 30.05.2022
Avsluttet: 09.08.2022
Status: Avgjort