2023/0075 Hamar teater AS

Klager/part: Hamar teater AS
Saksdokument: 2023 0075 6 2023 0075 4Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 03.02.2023
Avsluttet: 03.05.2023
Status: Avgjort