2023/0108 Alive Produksjoner AS

Klager/part: Alive Produksjoner AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 20.02.2023
Avsluttet: 03.05.2023
Status: Avgjort