2023/0146 Europafilm AS

Klager/part: Europafilm AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 01.03.2023
Avsluttet: 03.05.2023
Status: Avgjort