2023/378 Alive Produksjoner AS

Klager/part: Alive Produksjoner AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 378 Offentlig Versjon
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift av 1. oktober 2021 nr. 2923 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-19-utbruddet

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 25.05.2023
Avsluttet: 06.07.2023
Status: Avgjort