2022/763 Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS

Klager/part: Kilden teater og konserthus for Sørlandet IKS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2022 763
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 13.05.2022
Avsluttet: 15.11.2022
Status: Avgjort