Gå til innhold

2017/247 Trivselspatruljen 8150

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Trivselspatruljen 8150
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse12
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Smålotteri
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 30.06.2017
Avsluttet: 27.10.2017
Status: Avgjort