Gå til innhold

2020/123 Bergen Moske

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Bergen Moske
Saksdokument:Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:06.02.2020
Avsluttet:13.05.2020
Status:Avgjort