Gå til innhold

2017/232 Stiftelsen Kom og Dans

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Stiftelsen Kom og Dans
Saksdokument:2017-232 Kom og Dans
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:02.03.2017
Avsluttet:16.05.2017
Status:Avgjort