2017/236 Caritas Norge, Regnskogfonder, Utviklingsfondet, FotoLotto AS

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Caritas Norge, Regnskogfonder, Utviklingsfondet, FotoLotto AS
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse3
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteritillatelse
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 02.05.2017
Avsluttet: 13.09.2017
Status: Avgjort