Gå til innhold

2017/237 Charitech AS

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Charitech AS
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse2
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteritillatelse
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 02.05.2017
Avsluttet: 12.09.2017
Status: Avgjort