Gå til innhold

2017/253 Ørsta brann og redning

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Ørsta brann og redning
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse16
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Smålotteri
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 09.11.2017
Avsluttet: 14.02.2018
Status: Avgjort