Gå til innhold

2018/171 Nes Menighetshus

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Nes Menighetshus
Saksdokument:2018-0171 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse:Saken returneres til Lotteritilsynet for ny behandling
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:16.05.2018
Avsluttet:29.08.2018
Status:Avgjort