Gå til innhold

2018/171 Nes Menighetshus

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Nes Menighetshus
Saksdokument: 2018-0171 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Saken returneres til Lotteritilsynet for ny behandling
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 16.05.2018
Avsluttet: 29.08.2018
Status: Avgjort