Gå til innhold

2018/236 Lyoness Europe AG, Lyoness Norway AS

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Lyoness Europe AG, Lyoness Norway AS
Saksdokument:Lotterinemndas vedtak - Lyoness
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Pyramidelignende omsetningssystem
Regelverk:Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS påklaget Lotteritilsynets vedtak med pålegg om umiddelbar stans av all virksomhet i Norge fordi virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem, Lotterinemnda kom i likhet med Lotteritilsynet til at hele Lyoness sin virksomhet må vurderes som ett samlet omsetningssystem, og at det rammes av forbudet i lotteriloven § 16 andre ledd som et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Nemnda har i sin vurdering lagt til grunn at omsetningssystemet retter seg mot forbrukere og at systemet har en pyramidelignende struktur hvor det ytes vederlag for deltakelse. I tillegg stilles deltakerne i utsikt for en mulighet for inntekt, og inntektene skyldes at andre verves til systemet, snarere enn ved salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Lotterinemnda har ikke funnet grunn til å gi adgang til å rette det ulovlige forholdet. Lotteritilsynets vedtak var heller ikke beheftet med saksbehandlingsfeil. Klagen ble ikke tatt til følge.
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:19.07.2018
Avsluttet:27.01.2019
Status:Avgjort