Gå til innhold

2018/357 Skorgedalen Vel

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Skorgedalen Vel
Saksdokument: 2018 0357 3 Lotterinemndas Avgjørelse 699407 13 1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 01.10.2018
Avsluttet: 18.08.2019
Status: Avgjort