Gå til innhold

2018/516 Ski Golfklubb

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Ski Golfklubb
Saksdokument:2018 0516 4 Lotterinemndas Avgjørelse 693319 12 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Lotteriverdig organisasjon
Regelverk:Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:04.12.2018
Avsluttet:18.08.2019
Status:Avgjort