Gå til innhold

2018/525 Studentersamfunnet i Førde

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Studentersamfunnet i Førde
Saksdokument:2018 0525 3 Klagenemndas Avgjørelse 690858 14 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:12.12.2018
Avsluttet:07.05.2019
Status:Avgjort