Gå til innhold

2018/8 Norsk Baan Jing Jai Forening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norsk Baan Jing Jai Forening
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse25
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 12.01.2018
Avsluttet: 21.06.2018
Status: Avgjort