Gå til innhold

2018/8 Norsk Baan Jing Jai Forening

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Norsk Baan Jing Jai Forening
Saksdokument:Lotterinemndas avgjørelse25
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Lotteriverdig organisasjon
Regelverk:Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:12.01.2018
Avsluttet:21.06.2018
Status:Avgjort